Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch
« OFERTA

Polski Indeks Satysfakcji Pacjenta (PISP)

Lojalny pacjent:
 • jest mniej skłonny do zmiany świadczeniodawcy,
 • jest mniej wrażliwy na podwyżki cen,
 • jest mniej kosztowny w obsłudze,
 • jest mniej podatny na działania marketingowe konkurencji,
 • jest skłonny do korzystania z różnych produktów/usług oferowanych przez ZOZ,
 • jest „chodzącą wizytówką” ZOZ, rekomendującą jej produkty i usługi.

Budowanie lojalności pacjenta polega na:
 • okresleniu czynników budujących satysfakcję pacjenta z oferowanych produktów/usług medycznych,
 • poznaniu opinii pacjenta na temat zakłuadu i oferowanych produktów/usług medycznych,
 • rozwijaniu oferty w kierunku zgodnym z oczekiwaniami pacjentów.
Korzyści płynące z systematycznego badania satysfakcji i lojalności pacjentów
 • dokładne rozpoznanie i zrozumienie oczekiwań pacjentów względem placówki medycznej;
 • określenie silnych i słabych stron placówki medycznej w opinii pacjentów;
 • poznanie opinii pacjentów odnośnie jakości oferowanych produktów/usług;
 • wytypowanie czynników wpływających na decyzje pacjentów o wyborze świadczeniodawcy określonych produktów/usług medycznych;
 • zwiększenie przychodów dzięki lepszemu dostosowaniu produktów/usług medycznych do potrzeb pacjentów;
 • wyznaczenie kluczowych czynników sukcesu w budowaniu satysfakcji i lojalności pacjentów;
 • wczesne zdiagnozowanie pojawiających się zmian w potrzebach i lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań rynkowych.
PDFPobierz folder (pdf, 1.9MB)
Polski Indeks Satysfakcji Pacjenta (PISP) to narzędzie budujęce wiedzę na temat rynku i pacjenta. PISP stwarza realną możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją i zwiększenia przychodów zakładu opieki zdrowotnej.

PISP Satysfakcja i lojalnosc pacjenta stanowią kluczowe elementy w łancuchu tworzenia wyniku finansowego zakładu opieki zdrowotnej. Korzysci płynace z posiadania silnej bazy lojalnych pacjentów to przede wszystkim dynamiczny wzrost obrotów firmy i spadek kosztów ich obsługi.

Rosnąca rola zadowolenia pacjentów w budowaniu wyniku finansowego ZOZ wiążę się z koniecznością prowadzenia kompleksowych i systematycznych badań satysfakcji pacjentów.


Zakłady opieki zdrowotnej, które nie prowadzą kompleksowych i systematycznych badań swoich pacjentów:
 1. nie widzą wszystkich słabych stron organizacji, które sa dostrzegane przez pacjentów i nie reagują na istniejacę problemy wystarczająco wcześnie. Skutkuje to spadkiem poziomu satysfakcji pacjentów i rezygnacja z usług ZOZ.
 2. są nieświadome oczekiwań pacjentów względem ZOZ i jego produktów/usług. Prowadzi to często do rozwijania kosztownych i mało istotnych z perspektywy pacjentów produktów/usług, nie wpływających w istotny sposób na poziom ich zadowolenia. Tymczasem mniej kosztowne zmiany mogłyby wzbudzić większą satysfakcję.

Cykliczne badania satysfakcji pacjentów pozwalają odpowiednio wcześnie ujawnić problemy w ZOZ, następnie zareagować na nie i lepiej dopasować ofertę do zmieniających się wymagań i oczekiwań rynku. Dzięki temu ZOZ nie tylko nie traci swoich klientów, ale przejmuje ich od bezpośredniej konkurencji.

W pełni usatysfakcjonowany pacjent staje się pacjentem lojalnym. A w dzisiejszych czasach to właśnie lojalni pacjenci stanowią klucz do sukcesu ZOZ.


Polski Indeks Satysfakcji Pacjenta (PISP) to nowoczesne narzędzie stworzone na bazie Międzynarodowego Indeksu Satysfakcji Pacjenta IPSI – International Patient Satisfaction Index, dostosowane do warunków i realiów polskiego rynku. Jego struktura nawiązuje do istotnych kwestii funkcjonowania podmiotu świadczącego usługi medyczne.

Wartość Polskiego Indeksu Satysfakcji Pacjenta szacowana jest na podstawie wyników uzyskiwanych przez ZOZ w obszarach: wizerunku, oczekiwań pacjentów względem zakładu i jego produktów/usług, dostępnych zasobów (materialnych i niematerialnych), różnych obszarów jakości (diagnostyczno-medycznej, socjopsychologicznej i rozwiązań organizacyjnych) oraz postrzeganej przez pacjenta wartości (stosunek uzyskanych korzyści do poniesionych nakładów).Model badania satysfakcji i lojalności klientów Model badania satysfakcji i lojalności pacjentów


Zbieranie danych i opracowanie raportu

Dane zbierane są przy pomocy kwestionariusza ankiety, który może mieć formę drukowaną (przeznaczoną do samodzielnego wypełniania) lub ankiety internetowej. W ankiecie umieszczone są liczne pytania odnoszące się do poszczególnych obszarów modelu.

Dostosowana do profilu działalności ankieta zostanie opracowana w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy. Badanie wraz z opracowaniem raportu trwa ok. 4 tygodni od momentu zebrania wypełnionych ankiet.Polski Indeks Satysfakcji Pacjenta pozwala rozwijać organizację świadczacą usługi medyczne w kierunku zgodnym z potrzebami pacjenta.