Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch
« OFERTA

Oferta konsultingowa

Zewnętrzne doradztwo:
  • ... to obiektywne spojrzenie na problemy i perspektywy przedsiębiorstwa,
  • ... to obszerna wiedza odnośnie możliwych działań oraz ich rezultatów,
  • ... to wsparcie decyzji najnowszymi wynikami badań krajowych i zagranicznych,
  • ... to podejście interdyscyplinarne, integrujące specjalistów z różnych dziedzin zarządzania.
Nasza wizja konsultingu zakłada kompleksowe i zindywidualizowane podejście do usług doradczych. Projektując rozwiązania istniejących w firmach problemów bazujemy na wnikliwej analizie firmy i jej otoczenia, prowadzonej z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych.

Doradztwo w biznesie

Agencja Badawcza Total Effect oferuje swoim klientom doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia krótko- lub długoterminowych planów działania przedsiębiorstwa (lub wybranych jego obszarów funkcjonalnych np. produkcji, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi) oraz rozwiązywania bieżących problemów działalności firmy.

Korzyści

Konsulting to spojrzenie na przedsiębiorstwo przez niezależnych, obiektywnych ekspertów. Nie będąc bezpośrednio zaangażowanymi w d ziałania Państwa firmy jesteśmy w stanie zauważyć wszystkie problemy i szanse, nawet te, które są niedostrzegalne bądź ignorowane przez organizację. Zaangażowanie nas jako zewnętrznych konsultantów zapewnia ponadto dostęp do specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin oraz najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu marketingu oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Doradztwo a oferta badawcza

To, co wyróżnia Agencję Badawczą Total Effect spośród konkurentów to kompleksowe podejście do świadczenia usług doradczych. W naszych działaniach doradczych jesteśmy w stanie posiłkować się nie tylko naszą wiedzą i doświadczeniem, ale także wynikami badania opracowanego i przeprowadzonego speclajlnie pod kątem diagnozowanej firmy oraz jej stanu. Stosowane przez naszych ekspertów nowoczesne narzędzia umożliwiają dogłębne zrozumienie sytuacji w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo, a dzięki temu opracowanie optymalnego rozwiązania istniejącego w firmie problemu.

Oferta doradcza

Nasza oferta doradcza obejmuje między innymi:
  1. Opracowywanie strategii działalności przedsiębiorstwa,
  2. Opracowywanie projektów restrukturyzacji,
  3. Projektowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie,
  4. Projektowanie polityki zarządzania jakością w firmie,
  5. Wprowadzanie rozwiązań w zakresie controlingu strategicznego.
W szczególności specjalizujemy się w branży usług medycznych, ubezpieczeniowych, finansowych i energetycznych oraz w projektach koncentrujących się na kliencie, jego postępowaniu, satysfakcji i lojalności.