Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch

Oferta konsultingowa

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ
Nasze produkty nie są zestandaryz-
owane. Do każdej firmy podchodzimy indywidualnie, dostosowując rozwiązanie do potrzeb i oczekiwań naszego Klienta.

Jeśli zdecydowałeś się na badanie i chcesz poznać wycenę:
NASI PARTNERZY
Comtronic
Agencja Badawcza Total Effect oferuje swoim klientom doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia krótko- lub długoterminowych planów działania przedsiębiorstwa (lub wybranych jego obszarów funkcjonalnych np. produkcji, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi) oraz rozwiązywania bieżących problemów działalności firmy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Produkty badawcze


Agencja Badawcza Total Effect dysponuje siecią ankieterów umożliwiającą przeprowadzenie badań o zasięgu ogólnopolskim

Polski indeks satysfakcji konsumenta (PISK) to nowoczesne narzędzie budujące wiedzę na temat rynku i klienta, stwarzające realną możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją i zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa. PISK został stworzony na bazie Europejskiego Indeksu Satysfakcji Klienta (EPSI) i dostosowany do warunków i realiów polskiego rynku.

ZOBACZ WIĘCEJ
Europejskie narzędzie określające poziom zadowolenia pacjentów placówki z oferowanych przez nią świadczeń. Pozwala zidentyfikować najistotniejsze czynniki jej budowania, co umożliwia lepsze dopasowanie zakładu i jego oferty do rzeczywistych wymagań i oczekiwań pacjentów, dzięki czemu wzrosną wskaźniki utrzymania pacjentów i udział firmy w rynku.

ZOBACZ WIĘCEJ
Narzędzie diagnostyczne budujące kompleksową i dogłębną wiedzę firmy na temat swoich pracowników. Pozwala wyznaczyć główne czynniki budowania satysfakcji pracowników oraz zaprojektować najbardziej efektywny system motywacyjny, dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa.

ZOBACZ WIĘCEJ
Narzędzie diagnozy jakości zarządzania w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. W odróżnieniu od innych modeli informacyjno – decyzyjnych to rozwiązanie w sposób jednoznaczny pokazuje kierunki działań jakie powinna podjąć firma w celu maksymalizacji efektywności procesu zarządzania.

ZOBACZ WIĘCEJ
Narzędzie kierowniczo-decyzyjne służące diagnozie jakości zarządzania w dużych firmach. EFQM w sposób jednoznaczny pokazuje kierunki niezbędnych zmian zwiększających efektywność i spójność całego systemu organizacyjno-zarządczego oraz pozwala osiągnąć doskonałość w każdym z obszarów zarządzania.

ZOBACZ WIĘCEJ
Badania zmierzające do podziału klientów firmy (indywidualnych lub instytucjonalnych) na mniejsze zbiory, ale złożone z podobnych do siebie jednostek. Działania takie zapewniają wiele korzyści, umożliwiając między innymi ocenę struktury rynku, lepsze poznanie potrzeb i oczekiwań poszczególnych kategorii konsumentów czy też efektywny wybór grupy bądź grup docelowych przedsiębiorstwa.

ZOBACZ WIĘCEJ
Badania percepcji cen to grupa badań, których celem jest ustalenie sposobu postrzegania cen dostępnych na rynku produktów, w szczególności relacji cen produktów do oferowanych przez nie wartości. Badania percepcji otwierają nowe możliwości kształtowania polityki cenowej i optymalizacji właściwości produktu/usługi.

ZOBACZ WIĘCEJ
Badanie Mystery Shopping (Tajemniczy Klient) służy ocenie jakości obsługi klienta. Polega na przeprowadzeniu obserwacji przez niezależnych od firmy, obiektywnych audytorów, którzy wcielają się w rolę typowych klientów i „na własnej skórze” doświadczają w jaki sposób przebiega proces obsługi.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nasi partnerzy

W naszych działaniach współpracujemy z firmą COMTRONIC Sp. z o.o., specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania dla biznesu. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, COMTRONIC Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania, które w istotnym stopniu pomagają zwiększyć produktywność przedsiębiorstwa, poprawić jego efektywność, konkurencyjność oraz dostarcza narzędzi do mierzenia wpływu przedsięwzięć i decyzji na wydajność procesów biznesowych.

ZOBACZ WIĘCEJ lub odwiedź witrynę Web Firmy
Żadne z narzędzi nie wydaje się odpowiednie?
SKONTAKTUJ SIĘ, a stworzymy rozwiązanie dla Ciebie!