Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch
« OFERTA

Badanie Mystery Shopping

Badanie Mystery Shopping pozwala ocenić:
 • poziom obsługi klienta w stosunku do przyjętych standardów i procedur,
 • sposób porozumiewania się pracownika firmy z klientem, jego zaangażowanie w rozmowę, chęć pomocy, uprzejmość wobec klienta,
 • dodatkowe istotne z perspektywy klienta aspekty obsługi, takie jak wiedza o firmie, oferowanych produktach, terminowość w realizacji,
 • procedurę reklamacji i zwrotów,
 • sposób aranżacji wnętrz placówki, ekspozycji produktów oraz ich dostępności,
 • cechy placówki, takie jak czystość, funkcjonalność, dostępność, przyjazność,
 • ceny produktów w sklepie, zarówno ich poziom, jak i widoczność.
Rosnąca konkurencja na rynku oraz coraz bardziej wymagający i mniej wyrozumiali wobec uchybień i niedociągnięć klienci sprawiają, że coraz więcej firm i instytucji stawia sobie za priorytet wysokie standardy obsługi klienta. Słusznie dostrzegając w nich warunek sukcesu rynkowego bądź przyczynę porażki. Obsługa klienta stanowi bowiem główny czynnik odróżniający firmę od jej konkurentów na rynku.

Według najnowszych badań ok. 70% klientów rezygnuje z usług/produktów firmy z powodu niesatysfakcjonującej obsługi. Dane te sprawiają, że firmy zmuszone są do ciągłego monitorowania i doskonalenia procesu obsługi klienta.

Agencja Badawcza „Total Effect” proponuje swoim klientom badanie Mystery Shopping stanowiące skuteczne narzędzie oceny całego procesu sprzedażowego, a nie tylko jej ostatecznego wyniku. Siłą Mystery Shopping jest prowadzenie badania w warunkach naturalnych przez niezależnych audytorów, w sposób obiektywny oceniających proces obsługi klienta. Zbierane są fakty, a nie deklaracje.

Korzyści płynące z badania Mystery Shopping to:
 • poprawa jakości obsługi klienta,
 • wskazanie obszarów wymagających zmiany oraz pracowników wymagających przeszkolenia,
 • zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, a w konsekwencji również zysków generowanych przez firmę,
 • budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie firma – klient,
 • pozyskanie wiedzy odnośnie jakości obsługi klientów przez pracowników badanych placówek.

Proces badawczy jest każdorazowo dostosowywany do specyfiki rynku oraz indywidualnych potrzeb firmy. Wnikliwej analizie zostaje poddany każdy z aspektów obsługi klienta. W związku z tym przeprowadzone badanie dostarcza rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej jakości obsługi klienta w placówkach firmy.


Mystery Shopping ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dochodzi do kontaktów między pracownikami firmy a jej klientami, zgodnie z założeniem, że obsługa klienta pełni ważną rolę w procesie sprzedaży.