Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch
« OFERTA

Polski Indeks Satysfakcji i Motywacji Pracownika (ISMP)

Zmotywowany i usatysfakcjonowany pracownik:
 • wykazuje mniejszą absencję w pracy;
 • jest bardziej zaangażowany w pracę;
 • zależy mu na usatysfakcjonowaniu klientów firmy;
 • jest „adwokatem” firmy broniącym jej dobrego imienia;
 • rozpowszechnia pozytywną opinię o firmie;
 • buduje pozytywną atmosferę w pracy;
 • jest lojalny w stosunku do firmy;
 • mobilizuje innych pracowników do efektywniejszej pracy.

Budowanie satysfakcji i motywacji pracowników
polega na:
 • identyfikacji czynników warunkujących motywację do pracy oraz ich wpływu na ogólny poziom satysfakcji i motywacji pracowników;
 • określeniu poziomu motywacji do pracy oraz sposobu postrzegania przedsiębiorstwa i jego kierownictwa;
 • zaprojektowaniu najbardziej efektywnego systemu motywacji dostosowanego do specyfiki przedsiębiorstwa i jego pracowników.
Korzyści płynące z kompleksowego badania satysfakcji i motywacji pracowników
 • poznanie ogólnego poziomu satysfakcji i motywacji pracowników,
 • wyznaczenie kluczowych czynników budowania satysfakcji i motywacji pracowników przedsiębiorstwa,
 • poznanie opinii pracowników odnośnie poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • dokładne rozpoznanie oczekiwań pracowników względem przedsiębiorstwa,
 • ocena efektywności zarządzania na różnych szczeblach,
 • zdiagnozowanie problemów występujących we wnętrzu przedsiębiorstwa (np. w procesie przepływu informacji i współpracy między pracownikami różnych szczebli przedsiębiorstwa),
 • zwiększenie przychodów dzięki lepszej obsłudze klienta i w konsekwencji wzrostowi jego poziomu satysfakcji z oferty przedsiębiorstwa.
PDFPobierz folder (pdf, 2.4MB)
Polski Indeks Satysfakcji i Motywacji Pracownika (ISMP) to narzędzie budujące wiedzę firmy na temat swoich pracowników.

ISMP Satysfakcja i wysoki poziom motywacji pracowników stanowią punkt wyjścia w procesie tworzenia przez firmę wartości dla klienta, budowania jego satysfakcji i w konsekwencji lojalności względem firmy, co bezpośrednio przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa.

Kilka faktów o pracownikach
 1. Sposób postrzegania firmy przez klientów jest głównie uzależniony od sposobu postrzegania jej pracowników.
 2. Pracownicy firmy wpływają na pierwsze wrażenie klienta odnośnie poziomu profesjonalizmu przedsiębiorstwa.
 3. Pracownicy w bezpośredni sposób kontaktują się z klientami i swoją postawą budują zaufanie do oferty rynkowej przed¬siębiorstwa.
 4. Pracownicy budują potencjał i poziom „know how” firmy, zapewniając przewagę konkurencyjną na rynku pod warunkiem, że są przez firmę odpowiednio motywowani.
 5. Zmiany w poziomie satysfakcji i motywacji pracowników mają natychmiastowe odbicie w poziomie zadowolenia klientów.
 6. Wzrost poziomu motywacji pracowników o 1 punkt indeksowy (ISMP) wpływa na zyski przedsiębiorstwa tak, jak redukcja kosztów o ok. 5%!
Zwiń

W pełni zmotywowana załoga da z siebie wszystko co najlepsze aby poprawić wyniki firmy, nawet w trudnych warunkach rynkowych.

Wysoki poziom profesjonalizmu i motywacji pracowników umożliwia firmie skuteczne kształtowanie relacji z jej klientami, co obecnie stanowi kluczowy czynnik budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.

Firmy, które nie prowadzą kompleksowych badań poziomu satysfakcji i motywacji swoich pracowników nie są świadome prawdziwych motywów ich działania oraz nie dostrzegają odpowiednio wcześnie problemów tkwiących we wnętrzu przedsiębiorstwa.


Polski Indeks Satysfakcji i Motywacji Pracowników (ISMP) to nowoczesne narzędzie stworzone na bazie Europejskiego Indeksu Satysfakcji i Motywacji Pracownika EEI -The European Employee Index, dostosowane do warunków i realiów polskiego rynku.

Wartość Indeksu Satysfakcji i Motywacji Pracowników szacowana jest na podstawie oceny przedsiębiorstwa dokonanej przez pracowników w obszarach:

 • wizerunku firmy (w opinii pracownika i osób z jego otoczenia);
 • naczelnego kierownictwa (sprawiedliwości oraz klarowności i efektywności procesu decyzyjnego);
 • bezpośredniego przełożonego (profesjonalizmu i umiejętności stworzenia motywującego środowiska pracy w bezpośrednim obszarze działania);
 • kultury organizacyjnej (w kontekście atmosfery w pracy, pracy zespołowej i budowania przyjacielskich relacji między pracownikami firmy);
 • zakresu codziennych obowiązków w pracy (ocena złożoności pracy oraz dostępności zasobów niezbędnych do jej wykonywania);
 • poziomu wynagrodzeń i warunków zatrudnienia (postrzegana przez pracownika wartość finansowych i pozafinansowych bonifikat);
 • potrzeby i możliwości rozwoju (osobistego i zawodowego w firmie).Model badania satysfakcji i motywacji pracowników Model badania satysfakcji i motywacji pracowników

Wzrost poziomu Indeksu Satysfakcji i Motywacji Pracowników przekłada się bezpośrednio na wyniki przedsiębiorstwa uzyskiwane w dwóch kategoriach mierników: wewnętrznych (możliwych do zmierzenia przez przedsiębiorstwo) oraz zewnętrznych (badanych dodatkowo przez model).


Zbieranie danych i opracowanie raportu

Dane zbierane są przy pomocy kwestionariusza ankiety, który ma formę drukowaną (przeznaczoną do samodzielnego wypełniania przez pracownika). W ankiecie umieszczone są liczne pytania odnoszące się do poszczególnych obszarów modelu. Ankiety są dystrybuowane przez pracownika naszej firmy, co zwiększa wiarygodność udzielanych przez respondentów odpowiedzi.

Dostosowana do profilu działalności ankieta zostanie opracowana w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy. Badanie wraz z opracowaniem raportu trwa ok. 4 tygodni od momentu zebrania wypełnionych ankiet.