Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch

Eksperci

dr inż. Łukasz Skowron
dr inż. Łukasz Skowron
Współwłaściciel zarządzający
Specjalista z zakresu badań i analiz rynkowych, systemów zarządzania przedsiębiorstwem, budowania wizerunku firmy na rynku. Ekspert ds. pomiaru poziomu satysfakcji i lojalności klientów oraz motywacji i satysfakcji pracowników. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania), absolwent dwóch uczelni wyższych (Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz duńskiej Aarhus School of Business przy University of Aarhus na kierunku Business Performance Management), nauczyciel akademicki, wieloletni praktyk w dziedzinie konsultingu i badań marketingowych.
KONTAKT:
lukasz.skowron@totaleffect.pl
+48 723 696 452
NAJNOWSZE PUBLIKACJE:
 • Modele ścieżkowe jako narzędzia kształtowania relacji na płaszczyźnie firma - klient zewnętrzny i wewnętrzny (pdf)
 • Satysfakcja i lojalność klientów jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (pdf)
 • Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem w dobie „New Economy” (pdf)
 • Polish Banking Customer Loyalty. Empirical Data Analysis From Years 2007–2010 (pdf)
Dowiedz się więcej
Najważniejsze kompetencje:
 • Diagnoza rynków i przedsiębiorstw branży usług medycznych, finansowych i energetycznych
 • Analiza systemu zarządzania przedsiębiorstwem
 • Opracowanie projektów i narzędzi badawczych
 • Analizy statystyczne
 • Pomiar satysfakcji i lojalności klientów oraz motywacji i satysfakcji pracowników
 • Szkolenia z zakresy marketingu, nowoczesnych narzędzi biznesowych, programów motywacyjnych, wykorzystania badań marketingowych oraz budowania poprawnych relacji na płaszczyźnie firma - klient (zewnętrzny i wewnętrzny)
Doświadczenie:
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (stanowisko adiunkta, pełnienie funkcji kierownika studiów podyplomowych na kierunkach „Doradztwo zawodowe” oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”)
 • Politechnika Lubelska, Katedra Marketingu (stanowisko adiunkta)
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (nauczyciel akademicki)
 • HVIIDS Plantskole, Aarhus/Dania (stanowisko kierownika ds. sprzedaży)
 • Agencja reklamowa Vena Art / Radio ESKA (staże zawodowe)
 • Koordynator projektów doradczych z zakresu kształtowania prawidłowych relacji na płaszczyźnie firma – klient (badania klientów zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstw)
 • Kierownik oraz wykonawca grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki
 • Członek International Society for Business and Industrial Statistics
 • Recenzent czasopisma: The International Journal of Total Quality Management
Wykształcenie:
 • Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Praca doktorska pt.: Lojalność klienta w działalności banku.
 • Absolwent Aarhus School of Business, University of Aarhus (Dania), kierunku Business Performance Management. Praca magisterska pt. Comparative studies of satisfaction and loyalty of Polish customers and customers in Denmark in the banking sector.
 • Absolwent Politechniki Lubelskiej kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Przedsiębiorczość i Marketing. Praca magisterska pt. Polska jako produkt turystyczny.
 • Staż naukowy w Euromed, European School of Management, Marsylia/Francja.
Prywatnie interesuje się sportem, turystyką górską, fotografią. Aktywnie uprawiam sztuki i systemy walki, pływam oraz biegam. Wolny czas lubię spędzać na łonie natury. Ponadto jestem miłośnikiem podróży i staram się każdego roku odwiedzić jakieś nowe miejsca na mapie Polski, Europy i świata.
Zwiń
mgr inż. Monika Sak-Skowron
dr inż. Monika Sak-Skowron
Współwłaściciel zarządzający
Ekspert ds. rynku usług medycznych, specjalistka z zakresu analizy rynków, diagnozy systemów zarządzania przedsiębiorstwem, potencjału intelektualnego i budowania systemu komunikacji marketingowej. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Strategii), absolwentka Politechniki Lubelskiej, nauczyciel akademicki i praktyk biznesowy.
KONTAKT:
monika.sak-skowron@totaleffect.pl
+48 695 605 246
NAJNOWSZE PUBLIKACJE:
 • Sieci, sieci medyczne i efekty sieciowe w służbie zdrowia
 • Zintegrowane sieci medyczne a polski system ochrony zdrowia
 • Analiza K-SWOT jako narzędzie diagnozy kapitału intelektualnego w jednostkach służby zdrowia
 • Klastry medyczne jako nowa forma organizowania się uczestników rynku opieki zdrowotnej
Dowiedz się więcej
Najważniejsze kompetencje:
 • Diagnoza rynków i przedsiębiorstw branży usług medycznych i branży usług turystycznych
 • Analiza systemu zarządzania przedsiębiorstwem
 • Analiza potencjału intelektualnego przedsiębiorstwa
 • Projektowanie rozwiązań marketingowych
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • Szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego i marketingowego zakładami opieki zdrowotnej
Wykształcenie:
 • Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Strategii), praca doktorska pt.: Strategie sieci medycznych: pomiędzy efektem skali a efektem sieciowym;
 • Absolwentka Politechniki Lubelskiej na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Praca magisterska pn.: Zarządzanie wiedzą jako sposób konkurowania niepublicznych placówek służby zdrowia;
Myśląc o zmysłach - troszeczkę nietypowo jak na współczesną zapracowaną kobietę biznesu przystało… z miłą chęcią oddaję się pieczeniu i gotowaniu. Myśląc o ciele - tenis ziemny, joga i golf. I gdzieś pośrodku podróże – wywołujące poznania z jednej i z drugiej sfery.
Zwiń
prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
Profesor Politechniki Lubelskiej. Ekspert i konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, procesów restrukturyzacyjnych, zarządzania organizacjami sieciowymi i non-profit, polityki regionalnej, zachowań rynkowych klienta oraz kapitału intelektualnego w organizacjach. Wykładowca akademicki, autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, ponad 70 prac badawczych i ponad 40 prac o charakterze eksperckim, Uczestnik staży, studiów i szkoleń w kraju i za granicą, członek organizacji naukowych, zawodowych i społecznych. Laureat licznych nagród i wyróżnień.
NAJNOWSZE PUBLIKACJE:
 • Collective learning jako warunek sukcesu innowacyjnej organizacji klastrowej
 • Rola marketingu w budowaniu środowiska innowacyjnego organizacji klastrowych
 • Dynamika kapitału społecznego
 • Wizerunek oraz system identyfikacji firmy
Dowiedz się więcej
Najważniejsze kompetencje:
 • Budowanie strategii organizacji,
 • Kierowanie procesami restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw,
 • Audyt systemów zarządzania,
 • Controling strategiczny,
 • Diagnoza potencjału rynkowego przedsiębiorstw,
 • Koordynowanie realizacji projektów doradczych,
 • Budowa systemów komunikacji marketingowej,
 • Zarządzanie organizacjami sieciowymi oraz typu non-profit,
 • Szkolenia z zakresy szeroko rozumianego marketingu, zarządzania, budowania strategii organizacji.
Doświadczenie:
 • Politechnika Lubelska: Prorektor w latach 2008-2012, od 2004 roku Kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania;
 • Współorganizator CKMP a następnie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w latach 2000 – 2005 jej Prorektor;
 • Staż naukowy w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN, oddział w Bytomiu;
 • Praktyka naukowa w Centrum Cooperation Developpement Industriel et Formation CODIFOR w Nancy we Francji;
 • Koordynator licznych projektów doradczych z zakresu consultingu biznesowego oraz budowania strategii przedsiębiorstw;
 • Kierownik i koordynator ogólnopolskich projektów badawczych;
 • Kierownik licznych grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki
Wykształcenie:
 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa
 • Doktor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Studia w zakresie: Internationalization, Management and Business Strategy, Scuola di Direzione Aziendale (SDA) of Luigi Bocconi University w Mediolanie (Włochy)
 • Studium w zakresie szkolenia zawodowego w dziedzinie: marketing handlowy,
 • Organizator: Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie i CODIFOR w Nancy (Francja)
 • Kurs the Marketing Management Course, Organizator: BWI Foundation for Research and Consulting at the Institute for Management and Industrial Engineering of the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (Szwajcaria)
 • Kursu na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowanego przez Centrum Samorządu i Administracji w Lublinie
 • Szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie na asesorów w zakresie oceny merytorycznej projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Zwiń
dr inż. Marcin Gąsior
dr inż. Marcin Gąsior
Specjalista z zakresu jakościowych badań rynkowych i marketingowych oraz metod segmentacyjnych. Ekspert w dziedzinie rynków i produktów IT, w szczególności przebiegu konsumenckich procesów informacyjnych, znaczenia internetu w pozyskiwaniu przez nabywców informacji oraz społecznego kontekstu podejmowania decyzji zakupowych. Praktyk w obszarze tworzenia oprogramowania oraz jego implementacji w biznesie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania), absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, nauczyciel akademicki i praktyk biznesowy z wieloletnim doświadczeniem.
NAJNOWSZE PUBLIKACJE:
 • Zarządzanie dystrybucją produktów IT w warunkach wpływu Internetu na zachowanie konsumenta
 • Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku IT (pdf)
 • Information as an element of Consumer Relations (pdf)
 • Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiębiorstw rynku IT
Dowiedz się więcej
Najważniejsze kompetencje:
 • Badania procesów zakupowych, w szczególności ocena potrzeb konsumentów, sposobów pozyskiwania informacji oraz znaczenia sieci Internet przy podejmowaniu decyzji;
 • Badania działań międzyzakupowych – możliwych kierunków aktywności rynkowej podejmowanych przez konsumentów po dokonaniu zakupu oraz ich znaczenia dla biznesu
 • Badania segmentacyjne – segmentacja konsumentów zarówno w oparciu o metody hierarchiczne jak i nie-hierarchiczne;
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji działań biznesowych pod kątem konsumenckich procesów decyzyjnych;
 • Konsulting procesu projektowania i wdrażania oprogramowania;
 • Szkolenia z zakresu marketingu oraz zastosowań IT;
Doświadczenie:
 • Politechnika Lubelska, Katedra Marketingu - stanowisko adiunkta
 • Członek Zespołu ds. informatyzacji Wydziału Zarządzania PL, Zespół ds. prac nad portalem Uczelni - członek koordynator ze strony Wydziału
 • Wieloletnia działalność naukowa oraz dydaktyczna w zakresie badań marketingowych oraz procesów konsumenckich
 • Udział w licznych projektach z zakresu tworzenia i wdrażania oprogramowania
 • Wykonawca grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki
 • Praktyka szkoleniowa w obszarze marketingu oraz zastosowań IT w biznesie
 • Wieloletnia praktyka kierownicza w organizacjach pozarządkowych
Wykształcenie:
 • Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, tytuł rozprawy: „Dystrybucja produktów IT w warunkach wpływu Internetu na postępowanie konsumenta”;
 • Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki kierunku „Zarządzanie i marketing” w specjalizacji „Informatyka w zarządzaniu”;
Prywatnie interesuje się literaturą Sciencie Fiction, wybranymi zagadnieniami matematyki, w tym kryptografii i statystyki, teorią algorytmów, tworzeniem oprogramowania oraz dobrymi grami komputerowymi. Czynnie uprawiam sport: w lecie bieganie, w zimie – łyżwiarstwo.
Zwiń
W naszych projektach współpracują z nami liczni eksperci z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i komunikacji marketingowej, zarządzania jakością, finansów oraz prawa.