Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch
« OFERTA

European Fundation for Quality Management (EFQM)

Korzyści płynące ze stosowania modelu EFQM:
  • lokalizacja nieefektywnych procesów i obszarów wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • wyznaczenie kierunków zmian niezbędnych do maksymalizacji efektywności procesu zarządzania,
  • wzrost poziomu motywacji pracowników firmy,
  • poprawa wyników finansowych,
  • budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej,
  • stały monitoring rynku i konkurencji,
  • większa elastyczność na zmiany rynkowe,
  • wzrost wartości firmy na rynku.
Menadżerowie często narzekają na dwa podstawowe braki w narzędziach pracy. Pierwszy to brak odpowiednich systemów generowania i przetwarzania informacji. Drugi to brak efektywnych modeli kierowniczo-decyzyjnych pozwalających na zbilansowane zarządzanie zarówno materialnymi jak i niematerialnymi aktywami organizacji.

Agencja Badawcza „Total Effect” oferuje nowoczesne narzędzie kierowniczo-decyzyjne służące diagnozie jakości zarządzania firmą. Narzędzie oparte na modelu EFQM (European Fundation for Quality Management) idealnie sprawdza się w dużych przedsiębiorstwach.

EFQM zakłada, że każdą organizację można przedstawić za pomocą 9 obszarów podzielonych na czynniki i rezultaty. Szczegółowe pytania diagnozujące każdy z obszarów modelu EFQM pozwalają na wnikliwą ocenę organizacji.

Model EFQM

Model kierowniczo-decyzyjny EFQM Business Excellence

Model EFQM w odróżnieniu od innych modeli informacyjno–decyzyjnych w sposób jednoznaczny pokazuje kierunki działań jakie powinna podjąć organizacja w celu maksymalizacji efektywności procesu zarządzania. Przedsiębiorstwa stosujące model EFQM osiągają spójność całego systemu organizacyjno-zarządczego, która w konsekwencji pozwala osiągnąć doskonałość w każdym z obszarów zarządzania.