Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch
« OFERTA

"Duński Diament"

Korzyści płynące ze stosowania modelu Duńskiego Diamentu:
  • poprawa wyników finansowych,
  • budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku,
  • lokalizacja nieefektywnych procesów i obszarów wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • wyznaczenie kierunków działań jakie powinna podjąć firma w celu maksymalizacji efektywności procesu zarządzania,
  • wzrost poziomu motywacji pracowników firmy,
  • stały monitoring rynku i konkurencji,
  • większa elastyczność na zmiany rynkowe,
  • wzrost wartości firmy na rynku.
Firmy niezależnie od rozmiaru i sektora, w którym działają, potrzebują efektywnych modeli kierowniczo-decyzyjnych. Agencja Total Effect proponuje swoim Klientom model „Duńskiego Diamentu” – skutecznie ułatwiający kontrolę procesu zarządzania w małych i średnich firmach.

„Duński Diament” zakłada, że każdą organizację można przedstawić za pomocą 9 obszarów, przyporządkowanych do czterech kategorii (zarządzanie, ludzie, systemy oraz wyniki). Takie podejście odwzorowuje specyfikę małych i średnich firm oraz znacznie ułatwia procedurę kontrolną. Szczegółowe pytania diagnozujące każdy z obszarów modelu „Duńskiego Diamentu” pozwalają na wnikliwą ocenę organizacji.Duński Diament

Model „Duński Diament”

„Duński Diament” stanowi doskonałe narzędzie diagnozy jakości zarządzania w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. W odróżnieniu od innych modeli informacyjno – decyzyjnych to rozwiązanie w sposób jednoznaczny pokazuje kierunki działań jakie powinna podjąć firma w celu maksymalizacji efektywności procesu zarządzania.