Agencja Badawcza „Total Effect”
Skowron Sp. j.
TEL.:
+48 723 696 452
ADRES:
ul. Romantyczna 19/30, 20-533 Lublin
NIP:
712-324-25-72
KRS:
0000381484
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij jedno z poniższych pól
Wystarczy jedno
z dwóch
« OFERTA

Badania Segmentacyjne

Badania segmentacyjne są nieodzowne, gdy firma dąży do:
  • zwiększenia efektywności stosowanych narzędzi marketingowych (w szczególności promocyjnych),
  • lepszego dopasowania oferty, działań sprzedażowych lub marketingowych do rynku lub poszczególnych grup konsumentów,
  • lepszego poznania swoich klientów, a także różnic między nimi, w szczególności pod kątem ich potrzeb i oczekiwań, przebiegu procesów nabywczych, sposobu dokonywania zakupu czy stopnia zadowolenia i lojalności.
Klienci firmy (indywidualni czy też instytucjonalni) są zróżnicowani. Mają nieco inne potrzeby i oczekiwania względem oferowanych przez firmę produktów/usług, w inny sposób je oceniają, inaczej podchodzą do zakupu. Gdy firma nie prowadzi badań segmentacyjnych swoich klientów ma jedynie świadomość przeciętnego, uśrednionego klienta firmy, który w rzeczywistości nie istnieje. Zmniejsza to skuteczność i efektywność prowadzonych działań marketingowych, a w konsekwencji ogranicza generowane przez firmę zyski.

Prowadząc badania segmentacyjne przy użyciu zaawansowanych metod statystycznych można pogrupować klientów firmy w większe jednorodne zbiory, a następnie każdy ze zbiorów dokładnie opisać. Dzięki temu staje się możliwe precyzyjne dostosowanie oferty firmy i narzędzi marketingowych do charakterystyki poszczególnych grup. Grupy klientów wyznaczone przez Agencję Badawczą „Total Effect” są wewnętrznie jednolite, a równocześnie racjonalne oraz przydatne z biznesowego punktu widzenia.

Korzyści płynące z zastosowania badań segmentacyjnych to:
  • wnikliwe rozpoznanie struktury rynku,
  • pełne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań różnych grup klientów,
  • możliwość wyboru najbardziej dochodowej grupy bądź grup klientów,
  • możliwość budowania i rozwijania różnych produktów zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami poszczególnych grup klientów,
  • możliwość zaplanowania najbardziej skutecznej strategii marketingowej w obszarze ceny, promocji i dystrybucji poprzez jej dopasowanie do wytypowanych grup klientów,
  • zmniejszenie kosztów obsługi klienta,
  • optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa poprzez rezygnację z mniej dochodowych grup klientów i koncentrację na najbardziej wartościowych klientach

Badania segmentacyjne stanowią doskonałe uzupełnienie oraz rozwinięcie innych badań klientów oferowanych przez Agencję Badawczą „Total Effect” (m.in. badań satysfakcji i lojalności klientów).